کلینیک سلامت بینایی

بیماران محترم:

بدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی کلینیک تعطیل می باشد. لذا ادامه فعالیت و ادامه روند ثبت نوبت آنلاین همین جا اطلاع رسانی خواهد شد


وب سایت اصلی در دست تغییرات می باشد