جستجو

پزشکان

     

  • فوق تخصص پیوند قرنیه
  • استاد تمام  دانشگاه
  • عضو انجمن جراحان کاتاراکت اروپا
  • انتشار بیش از ۶۰مقاله علمی در مجلات معتبر دنیا
  • ارائه ده ها سخنرانی در کنگره های بین المللی
  • مبدع روش نوین در درمان قوز قرنیه
  • تجربیات متعدد در پیوند سلول های بنیادی به منظور درمان آسیب های قرنیه