جستجو

تغییر مکان عمل لیزیک

2020-08-26

قابل توجه بیماران محترم اعمال جراحی لیزیک از مرکز کلینیک بینا آفرین به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا به آدرس بزرگراه رسالت،قبل از خروجی کرمان،مقابل مجتمع دنیای نور با تلفن ۰۲۱۲۳۵۳۵ انتقال یافت .
لطفا جهت انجام عمل لیزیک یک روز قبل هماهنگ بفرمایید.

ارسال شده در اخبار