جستجو

حضور مرکز تحقیقات در کنگره ۱۴۰۲

2023-08-02

حضور موفق مرکز تحقیقات سلامت بینایی در سی و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران به عنوان بزرگترین گردهمایی متخصصان حوزه چشم پزشکی کشور شناخته شده است. سی و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران درروزهای ۲۹ خرداد تا یکم تیرماه در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار گردید. طبق روال سالهای گذشته کلینیک و مرکز تحقیقات سلامت بینایی در این دوره نیز در بخش های مختلف کنگره حضور چشمگیری داشته است. سخنرانی اعضای مرکز تحقیقات در کارگاه ها و پنل های مختلف و حضور ایشان در برنامه های اصلی و جنبی کنگره قابل توجه بود.
در جشنواره فیلم و عکس کنگره، فیلم ارسالی آقای دکتر خسرو جدیدی با عنوان
An innovative technique using the Limbal Associated RinGraft (LARG)
موفق به کسب مقام اول جشنواره فیلم در این کنگره شد.
همچنین عکس های ارسالی خانم دکتر شیوا پیرهادی و سرکار خانم سیده یاسمین عدنانی به ترتیب موفق به کسب رتبه های دوم و سوم برترین عکس های جشنواره عکس در این دوره شدند.


Hossein Aghamollaei
Ph.D – Medical Biotechnology
Tel/Fax :+982182482260
Email: aghamolaei22@gmail.com
hossein2277@yahoo.com

 

ارسال شده در اخبار مرکز تحقیقات