جستجو

استفاده از سلول های بنیادی در قرنیه

2021-02-20

جدیدترین مقاله از گروه سلامت بینایی در زمینه استفاده از سلول های بنیادی در قرنیه
سلول های بنیادی مزانشیمی احتمالا کاندید مناسبی برای درمان بیماری های قرنیه خواهند بود. در جدیدترین مقاله پژوهشگران مرکز تحقیقات سلامت بینایی که در مجله معتبر Experimental eye research منتشر شده است، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف به همراه لنتیکول های باقیمانده از عمل SMILE در داخل استرومای قرنیه خرگوش پیوند شدند. ۳ ماه پس از پیوند، نشانه ای از رد شدن بافت یا عوارض جانبی دیده نشد. همچنین بیان ژنهای مخصوص کراتوسیت ها افزایش معناداری نشان داد. بنابراین احتمالا این سلول ها به سلول های کراتوسیت تمایز یافته اند. بنابراین سلول های بنیادی مزانشیمی ایمن بوده و با انجام مطالعات بیشتر می توان از آنها در درمان بیماری هایی مثل قوز قرنیه استفاده نمود. برای مشاهده متن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه نموده و یا با ایمیل aghamolaei22@gmail.com مکاتبه نمایید.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014483521000166